BASES RELEVOS MIXTOS SÁBADO

BASES:

 • Os integrantes de cada equipo deben pertenecer ao mesmo clube
 • Cada clube poderá formar tantos equipos coma queira
 • O equipo ao completo presentarase na cámara de chamadas cun adestrador e o DNI dos integrantes
 • Formación: Dúas mulleres e dous homes: HOME1 (H1) – MULLER1 (M1) – HOME2 (H2) – MULLER2 (M2) identificaránse polo dorsal
 • Orden relevistas: (H1) – (M1) – (H2) – (M2). O primeiro relevista salirá da saída e a derradeira relevista chegará a meta.
 • Zona de relevos: Haberá unha zona delimitada para facer os relevos

CATEGORÍAS E COMPETCIÓNS: A inscrición en relevos ata categoría SUB16 é gratuita pero todos os atletas deberán estar inscritos nas carreiras individuáis do Domingo

 • Categoría SUB10: 4x500
 • Categoría SUB12: 4x500
 • Categoría SUB14: 4x500
 • Categoría SUB16: 4x500
 • Absolutos (4x1000m): SUB18 en adelante

¿CÓMO FORMALIZAR UN EQUIPO DE RELEVOS DESDE UNA INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL?:

el sistema te pedirá que sigas estos pasos:

    Nombre de tu equipo: Elige un nombre para tu equipo relacionado con el nombre de tu Club (ejemplo: Maristas A, B, C...)
    Integrante 1: Es el atleta que estás inscribiendo.
    DNI del integrante 2,3 y 4: Asocia a este-a atleta el resto de relevistas usando su NIF (recuerda 2 hombres y 2 mujeres). El orden de la inscripción es indiferente, el orden de relevo lo determinará el dorsal  (H1, M1, H2, M2)

¿CÓMO FORMALIZAR UN EQUIPO DE RELEVOS DESDE UNA CUENTA DE USUARIO CLUB?:

el sistema te pedirá que sigas estos pasos:

    Nombre de tu equipo: Elige un nombre para tu equipo relacionado con el nombre de tu Club (ejemplo: Maristas A, B, C...)
    Integrante 1: Es el atleta que acabas de seleccionar
    DNI del integrante 2,3 y 4: Asocia a este-a atleta el resto de relevistas usando su NIF (recuerda 2 hombres y 2 mujeres). El orden de la inscripción es indiferente, el orden de relevo lo determinará el dorsal  (H1, M1, H2, M2)